TRATARE IGRASIA

igrasie

Igrasia este un cosmar pentru foarte multe persoane. Umiditatea este o problema de care toti proprietarii de case se tem, dar, din păcate, este relativ frecvenă. Chiar daca umezeala este însoțită de o serie de provocări, vestea bună este că tratarea umezelii este relativ usoară, atât timp cât este facută la momentul potrivit, înainte de a apare diferite tulburări de sănătate cauzate de sporii de mucegai care se împrăștie în atmosfera casei. Metoda corectă pentru a scăpa de umezeala variază în funcție de locul în care apare umezeala și de modul în care se manifestă.

În general igrasia are două mari cauze :

 1. Igrasia de capilaritate – dată de ascensiunea capilară a apei prin pereții din cărămidă sau beton la construcții care au o vechime mare, la care hidroizolațiile inițiale au cedat, sau nu au fost făcute deloc, sau la cele mai noi care prezintă deficiențe ale hidroizolațiilor infrastructurii.
 2. Igrasia de condens – care apare ca urmare a termoizolării defectuoase a structurii facilitând astfel apariția ”punților termice” unde peretele ajunge la ”punctul de rouă” și începe condensarea.

În momentul apariției umidității pe suprafața peretelui indiferent de cauza care a generat-o începe un proces de cultivare a diferiților spori de mucegai ce plutesc în atmosferă. Sporii de mucegai vor adera la peretele umed unde proliferează.

Dintre variantele de mucegai existente cel mai răspândit dintre multe specii de saprofite este Aspergillus negri. Acesta proliferează în spațiile închise de tip baie, bucătărie, cămări slab ventilate, dar și în casă în camere de locuit unde condițiile de dezvoltare sunt îndeplinite.

Cele două tipuri de igrasie prezentate au un aspect similar dar cauza apariției așa cum am prezentat este diferită. Astfel și modul de tratare pentru eradicare, este diferit.

 1. TRATAREA IGRASIEI DE CAPILARITATE

Presupune o lucrare de refacere a hidroizolației orizontale pe secțiunea zidului afectat indiferent de grosime pentru a opri ascensiunea apei și implicit uscarea zidurilor.

Înainte de apariția metodelor moderne de realizare a acestui tip de hidroizolație se executau subzidiri, adică printr-o săpătură în jurul casei se scoteau cărămizi din fundație în sistem ”pieptene” după care se introducea un carton bitumat pe care îl fixau prin refacerea zidăriei sau turnarea de beton de tip plombă. Apoi treceau la zonele adiacente și așa se ajungea la realizarea hidroizolației.

Odată cu apariția procedeelor de tratare chimică a structurii zidurilor s-a simplificat foarte mult procedura prin eliminarea săpăturilor, a demolărilor a refacerilor de structură, toate acestea înglobând o manoperă costisitoare.

În ultima vreme s-a constatat apariția igrasiei după anveloparea casei cu termosistem, lucru bun de altfel, dar care de obicei se face fără a avea o consultare privind efectele ce le produce termoizolarea exterioară la casele vechi.

Prin termoizolare se elimină respirația unui zid către exterior ceea ce conduce la acumularea de umiditate în pereți prin ascensiune capilară. Singura față de evaporare disponibilă rămâne cea interioară ceea ce conduce la o exacerbare a efectului de igrasie prin amplificarea haloului de umiditate pe zidurile interioare.

Dacă înainte poate nici nu sesizați prezența umidității în zid, acum igrasia este evidentă și în unele cazuri de amploare.

De aceea recomandăm tuturor celor care doresc să îmbunătățească confortul termic prin montarea unui termosistem exterior, consultarea unui specialist care va face câteva măsurători de umiditate la zidurile casei pentru a vedea dacă mai funcționează hidroizolația orizontală, astfel putându-se lua măsurile ce se impun.

Soluțiile actuale de combatere a efectului de igrasie de capilaritate poate fi împărțit în două mari categorii :

 • Tratarea efectului prin înlocuirea tencuielilor afectate cu un pachet de aplicații ce conține tencuială respirabilă, tinci ce permite evacuarea vaporilor de apă din zidărie și un finisaj pe bază de var care are aceleași proprietăți.
 • Tratarea cauzei prin refacerea hidroizolației orizontale la ziduri pentru eliminarea cauzei care facilitează ascensiunea apei.

Trebuie menționat că, din punct de vedere chimic soluția de tratare a efectului igrasiei de capilaritate prin înlocuirea tencuielilor cu unele destinate acestui scop face ca apa, ce urcă prin capilarele mortarelor și a cărămizilor, să dizolve o parte din sărurile minerale ce conferă rezistență structurii, pe care apoi să o depună în spatele acestor tencuieli permeabile la vapori de apă. În acest fel se produce o sărăcire în bicarbonați și silicați coloidali, precum și o hidratare excesivă a argilei din care este făcută cărămida cu urmări în continuarea scăderii rezistenței zidurilor efect ce se observă în special la imobile cu vechime mare unde cărămida a fost procurată de la cuptoare artizanale la care temperatura de ardere, pentru a obține o cărămidă bună, nu a fost atinsă. La aceste cărămizi se observă, la decopertare, transformarea argilei arse într-o pastă care de fapt este rezultatul refacerii structurii argilei dinainte de ardere.

Alegerea unei soluții de hidroizolare chimică presupune de fapt alegerea unei tehnologii care să îndeplinească câteva condiții esențiale :

 1. Să aibă o durată de viață cât mai lungă
 2. Să poată fi aplicată cu mijloace specifice minime
 3. Să nu pericliteze structura casei în special în zonele cu risc seismic
 4. Să nu prezinte impact ecologic asupra locuitorilor casei

Procedeul pe care îl propunem este conceput într-o țară cu o tradiție foarte însemnată în acest domeniu generată de un cult al păstrării edificiilor cu importanță istorică și arhitectonică precum și a caselor care ilustrează tradiția locului.

În Marea Britanie, țara de origine a procedeului FREEZTEQ, ca și în țări precum Belgia, Franța, Germania, Olanda, aplicarea acestuia a dus la salvarea a numeroase edificii istorice și arhitectonice, dar nu în ultimul rând a adus comfortul multor locuitori prin eradicarea fenomenului igrasiei.

Datorită faptului că produsul FREEZTEQ poate fi aplicat la o mare diversitate de materiale de construcție începând dela case de chirpici până la case din piatră de râu nefasonată, conferă procedeului o largă aplicabilitate.

Principial tehnologia FREEZTEQ propusă, se bazează pe hidrofobizarea porilor mortarelor și a zidăriei care are efect imediat asupra elimininării umidibilității preferențiale a elementelor zidului față de apă. Porii mortarului și a cărămizilor rămân deschiși facilitând respirația naturală a unei structuri.

Bariera formată are o înălțime de cca 30 cm pe toată grosimea zidului. Practic structura peretelui pe 30 cm înălțime și pe toată grosimea zidului, se transformă în hidroizolație.

Produsul FREEZTEQ are o stabilitate deosebită în timp având o durată de viață de peste 25 ani.

În România marea majoritate a regiunilor țării prezintă risc seismic care nu poate fi ignorat de proprietarii imobilelor vechi.

Prin utilizarea unor procedee de combatere a igrasiei care presupun aplicarea unor soluții sub formă de pastă ce trebuie să rămână în găuri face imposibilă refacerea structurii unui zid. Trebuie să ne gândim că multitudinea de găuri cu lungimi apropiate de grosimea zidului tratat, chiar dacă au diametre relativ mici, însumate, produc o slăbire a structurii cu cca 8 – 10 % . Această zonă de rezistență scăzută obținută prin găurirea în șir la o cotă stabilită, pentru o clădire veche, poate fi fatală în cazul unui cutremur.

La noi în țară procedeul FREEZTEQ a fost acceptat unanim pentru că nu afectează structura imobilului tratat, în sensul că perforările ce sunt necesare tratamentului vor fi umplute integral cu mortar, după terminarea lucrării.

În România, acest produs este aplicat cu succes încă din anul 1997 ceea ce a permis ca lucrările să poată fi urmărite pentru verificarea duratei de viață, ocazie cu care am constatat că acesta se comportă foarte bine.

Este bine ca în cazul în care se dorește aplicarea unui astfel de tratament să se consulte cu unul din specialiștii noștri pentru a se putea face câteva măsurători de umiditate cu aparate dedicate pentru stabilirea oportunității precum și a modului de tratare.

O astfel de aplicație, așa cum am mai menționat, poate fi făcută în sistem ”do it yourself” sau de către orice echipă dar numai cu Asistența Tehnică a personalului firmei noastre. Prin această măsură asigurăm succesul fiecărei lucrări.

 1. TRATAREA IGRASIEI DE CONDENS

Igrasia de condens apare de obicei în perioadele reci când diferența de temperatură exterior – interior este mare și umiditatea aerului din clădire este ridicată astfel încât se produce o apropiere a temperaturii feței interioare a peretelui de temperatura ”Punctului de rouă”, sau altfel spus când temperatura peretelui este aproape de temperatura de condensare. Astfel va apare apa sub forma de mici picaturi ce nu se observă cu ochiul liber la început, după care se instalează mucegaiul.

Deși ca aspect igrasia de condens este foarte asemănătoare ( deoarece în principal se dezvoltă același tip de mucegaiuri saprofite ) cauzele care o generează sunt date de următoarele :

 • Existența punților termice care produc răcirea excesivă a unor zone de pereți.
 • Existența unei umidități crescute în casă ca urmare a activităților casnice.

Într-o incintă închisă 4 persoane eliberează din activități casnice și respirație cca 18 – 20 litri de apă sub formă de vapori care contribuie la facilitarea apariției condensului.

De exemplu pentru o temperatură a aerului dintr-o încăpere de 210 C și o umiditate relativă a aerului de 50% valoarea temperaturii Punctului de rouă este de 100 C. În cazul inexistenței unei termoizolații, în special la o casă veche, datorită unui coeficient de transfer termic mare al zidăriei sau al betonului, această valoare este repede atinsă la fața interioară a peretelui, caz în care apare condensul.

Pentru a rezolva o astfel de problemă este bine să vă adresați unei firme specializate care vă va propune o soluție personalizată situației concrete dela fața locului.