Informatii generale

INFORMAŢII GENERALE DESPRE PRODUSELE XYPEX


CUM LUCREAZĂ PRODUSELE XYPEX

Produsele de impermeabilizare a betonului prin cristalizare XYPEX sunt amestecuri pulverulente ce conţin ciment Portland, silice şi multe chimicale active care aplicate sub formă de mortar subţire pe beton provoacă o reacţie catalitică în porii, tubaţiile capilare şi microfisurile cu deschideri de până la 0,4 mm ale suportului de beton cu formare de complecşi C-S-H ( Calciu-Silica-Hidraţi ). Această reacţie în mediu apos, generează formaţiuni cristaline dentritice ( fibroase ) în masa betonului – suport, până când apa ca mediu de reacţie nu mai are acces în spaţiul în care are loc procesul chimic. Betonul astfel tratat este etanş la acţiunea apei sau a altor lichide, din orice direcţie.

CÂT DE IMPERMEABIL E BETONUL TRATAT CU XYPEX

Încercări făcute la mari laboratoare independente conform specificaţiilor U.S. ARMY CORPS OF ENGINEERS CRD-C-48-73 arată că o epruvetă de 5 cm grosime de beton poros cu rezistenţa de 2000 PSI tratată în două straturi devine complet impermeabilă la o sarcină de 405 ft apă (aproximativ 130 m coloană apă ), aceasta fiind limita aparatului de încercare. Încercările făcute la I.N.C.E.RC. arată, conform STAS 3519-76 o rezistenţă la penetrarea apei de până la 12 atm. Un tratament cu XYPEX poate asigura o penetrare a cristalelor de până la 30 cm în masa betonului, cu condiţia să nu se întâlnească zone segregate unde consumul de reactivi este foarte mare.

DURATA DE VIAŢĂ A TRATAMENTULUI XYPEX

Tratamentul cu XYPEX este PERMANENT , spre deosebire de alte sisteme de impermeabilizare, realizând atât impermeabilitate cât şi protecţie la coroziune a armăturii şi betonului. Caracterul permanent este dat de faptul că tratamentul nu este pelicular ci face parte integrantă din masa betonului.

DOMENIUL DE EXISTENŢĂ LA AGRESIUNEA FACTORILOR EXTERNI


Aplicat conform Condiţiilor Tehnice Specifice, tratamentul cu XYPEX acţionează la 100% eficienţă în următoarele condiţii:
• Limitele de pH - între 3 şi 11 - contact permanent
- între 2 şi 12 contact accidental
• Limite de - de la -320 C la + 1300C constant
temperatură - de la - 1850 C la + 15300 C *
• Umiditate - fără efect
• Radiaţii UV - fără efect

• Oxidare - fără efect

NOTĂ : * - Limitele menţionate se referă la domeniul de existenţă intrinsecă a cristalelor, domeniu în care îşi păstrează compoziţia chimică fără modificări. Contact accidental este considerat un interval de 0-6 ore.
XYPEX protejează betonul împotriva acţiunii substanţelor chimice agresive. Încercările făcute în laboratoare din SUA, conform ASTM C-267-77-“Rezistenţa chimică a mortarelor” şi ASTM-C-39-“Rezistenţa la compresiune” arată faptul că XYPEX nu e afectat de o gamă largă de substanţe chimice agresive.
O serie de încercări desfăşurate în 1981 arată că rezistenţa la compresiune a unor epruvete de beton tratate cu XYPEX a fost cu 29% mai mare decât a celor netratate.
XYPEX protejează de asemenea betonul împotriva acţiunii sărurilor de clor.
Încercările conform ASTM-C-672-76-“Metoda standard de reducere a rezistenţei suprafeţelor de beton expuse la produsele chimice decongelante”, precum şi “Proceduri de evaluare a tratamentelor la betoane” a Departamentului Transporturilor a statului Minesota, arată că XYPEX împiedică pătrunderea ionilor de clor care provoacă coroziunea chimică a armăturii.
Conform Metoda I.N.C.E.R.C. se precizează că toate epruvetele tratate cu produse XYPEX rezistă fără a suferii nici un fel de degradări de suprafaţă sau de scădere a gradului de impermeabilitate la apă, la acţiunea sărurilor de clor, acid clorhidric, sodă caustică, sulfaţi solubili de tipul Al2(SO4)3, azotaţi NH4NO3, ulei mineral, etilen glicol, motorină, benzină, etc.
Rezistenţa la compresiune a cuburilor tratate şi atacate chimic a crescut cu 13% până la 25% faţă de proba martor.

PRIN CE DIFERĂ XYPEX DE ALTE PRODUSE DE IMPERMEABILIZARE

Procesul prin care XYPEX impermeabilizează betonul este unic, deoarece este un proces strict controlat de un catalizator specific care urmăreşte generarea unor reacţii în beton folosind chiar componentele acestuia, rezultatul fiind dezvoltarea unor formaţiuni fibroase, cristaline, insolubile, în porii, tubaţiile capilare şi microfisurile acestuia.
Formaţiunile cristaline sunt foarte rezistente la presiuni mari de apă, pe orice faţă a elementului de beton tratat, precum şi la acţiunea multor substanţe chimice agresive.
Deoarece fenomenul este catalitic, formaţiunea cristalină poate fi activată la mulţi ani după ce a fost aplicat tratamentul, pentru etanşarea şi reetanşarea defectelor ce pot apare în timpul vieţii acestuia.

CARE SUNT AVANTAJELE FOLOSIRII PRODUSELOR XYPEX

• XYPEX nu are nevoie de suport uscat dimpotrivă trebuie să fie umed;
• XYPEX nu necesită pregătiri costisitoare la pregătirea suprafeţei la aplicare;
• XYPEX nu are nevoie de vreme uscată la aplicare;
• XYPEX nu poate fi înţepat, ros, sfâşiat şi nu cedează la îmbinări;
• XYPEX nu trebuie protejat la acoperiri cu pământ, montarea armăturilor, a plasei de protecţie sau a altor materiale;
• XYPEX nu are nevoie de tratări speciale la îmbinări, petreceri, colţuri, muchii.
• XYPEX este mai ieftin şi mai rapid decât alte metode;
• XYPEX poate fi aplicat pe orice faţă a elementului de beton .


XYPEX NU ESTE TOXIC


XYPEX este aprobat pentru folosire în straturi ce conţin apa potabilă sau
produse alimentare, de următoarele organisme:
1. Ministerul Sănătăţii - Direcţia Generală de Medicină Preventivă ROMÂNIA;
2. Agenţia de Protecţie a Mediului - SUA (EPA);
3. Serviciul de Sănătate Federal - Elveţia
4. Ministerul Agriculturii - Canada;
5. Alte departamente de sănătate şi regii de apă.Web design, Servicii webdesignWeb design, Servicii webdesign