X13

REALIZAREA TENCUIELILOR IMPERMEABILE CU MORTAR DE CIMENT NISIP, ADITIVATE CU XYPEX ADMIX C-1000
SUPORT ZIDĂRIE CĂRĂMIDĂ

a) Scop: Realizarea tencuielilor impermeabile aditivate cu XYPEX ADMIX C-1000 pentru subsoluri cu pereţi din cărămidă.
b) Documente de referinţă : Caiet de Sarcini produse XYPEX
Fişă Tehnică XYPEX ADMIX C-1000
c) Condiţii prealabile : Certificat de Calitate materiale pentru ciment, nisip,
XYPEX ADMIX C-1000
d) Responsabilităţi : Lucrările sunt executate de echipele firmei care execută activitate de construcţii ;
e) PROCEDURĂ :

PASUL 1.- Se curăţă zidăria de tencuielile vechi şi prin frecare cu peria de sârmă şi apă pentru îndepărtarea prafului. Dacă există goluri acestea se vor completa.
PASUL 2.- Se aplică un grund prin stropire, dintr-un amestec de ciment şi nisip şi apă cu un dozaj de 700 Kg ciment, 1,5 mc nisip şi apă 0,5 mc, cantităţi pentru un metru cub. Se lasă în priză cca 24 ore. Se obţine o suprafaţă rugoasă cu suprafaţă specifică mare pe care se va aplica tencuiala aditivată. Cimentul utilizat poate fi ciment portland sau ciment cu adaosuri de zgură de furnal înalt.
PASUL 3.- Rostul radier perete se va curăţa de bavuri după care se aplică o scafă din mortar preparat după reţeta : 450 Kg ciment la metru cub, 1300 Kg nisip, 13,5 Kg XYPEX ADMIX C-1000 şi 0,35 mc apă. Dimensiunile scafei vor fi de maxim 5 x 5 cm cu racordare la perete.
PASUL 4.- Se prepară un mortar conform reţetă Pasul 3 . Se aplică conform prescripţii articol CF15A Cimentul utilizat poate fi de tip Portland sau cu adaos de zguri. Tencuiala se va executa şi peste zona de scafă care s-a racordat la perete realizând astfel o şicană.
PASUL 5.- .(NUMAI PENTRU STRUCTURI DESTINATE RETENŢIEI DE LICHIDE)Se aplică o tencuială de 0,5 cm grosime sclivisită Reţeta de mortar şi modul de aplicare este prevăzută la Pasul 3 dar cu nisip fin cernut la care se adaugă 3% XYPEX ADMIX C-1000 la preparare. Cimentul utilizat poate fi ciment Portland sau ciment cu adaosuri de zguri.
PASUL 6.- Dacă este prevăzută turnarea unei şape aditivate pe radier aceasta se va face utilizând tehnologia de turnare şape conform nomenclator C articol CG22E şi utilizând reţeta de la Anexa 3 la care de asemenea se adaugă 3% XYPEX ADMIX C-1000 faţă de cantitatea de ciment.
PASUL 7. - După 24 ore e începe post tratamentul care constă din udarea tencuielii prin stropire cu apă de trei ori pe zi în perioade însorite şi de două ori pe zi în rest. Dacă bazinul este închis se vor lăsa capacele de vizitare deschise pentru ventilaţie. Post tratamentul se execută timp de 6 – 7 zile.

ATENŢIE : Aplicaţiile cu produse XYPEX se execută numai pe suporturi cu temperatură de min + 50 C şi vor fi ferite de îngheţ timp de 10 zile şi de ploaie timp de 3 zile.

f) CRITERII DE ACCEPTARE

1. Lucrările se realizează conform Caietului de Sarcini şi a Fişelor Tehnice ale materialelor.
2. Aditivarea cu XYPEX ADMIX C-1000 nu modifică reţetele de preparare mortar prevăzute de nomenclatoarele de construcţii. Se pot aditiva mortare de tip ciment – nisip numai cele cu un conţinut de min 450 Kg ciment /mc.
3. Cimentul utilizat poate fi orice tip de ciment Portland, cu adausuri de zgură de furnal, sau ciment hidrotehnic.
4. Produsul XYPEX ADMIX C-1000 este incompatibil cu gipsul ( ipsos ) şi cu varul
5. Adăugarea de aditiv XYPEX ADMIX C- 1000 se poate face :
- în staţii centralizate în timpul malaxării materialului uscat
- la preparare în şantier prin adăugare cantităţii corespunzătoare fiecărei betoniere
- în containerul de transport, prin adăugarea unei suspensii preparate din 5 părţi XYPEX ADMIX C-1000 şi 4 părţi apă malaxate cu un agitator portabil sau betonieră, după care se introduc în containerul de transport unde se malaxează timp de 10 – 15 min.
6. Recepţia tencuielilor se face controlând vizual calitatea tencuielii precum şi gradul de finisare al rosturilor rezultate în urma activităţii de aplicare tencuieli. Dacă aceste neconformităţi nu există se poate face recepţia.

Consumuri : 3% XYPEX ADMIX C-1000 faţă de cantitatea de cimentWeb design, Servicii webdesignWeb design, Servicii webdesign