X16

TRATAMENT DE IMPERMEABILIZARE PRIN METODA DRY-SHAKE A SUPRAFEŢELOR ORIZONTALE FINISATE CU DRIŞCĂ MECANICĂ

a) Scop: Obţinerea de suprafeţe orizontale impermeabile cu duritate ridicată destinate traficului intens
b) Documente de referinţă : Procedură tehnică de execuţie
Fişă Tehnică material
c) Condiţii prealabile : Certificat de Calitate material
d) Responsabilităţi : Lucrările sunt executate de echipele constructorului care execută lucrarea sau ale reprezentantului firmei XYPEX CHEMICAL CORPORATION - CANADA în România; responsabil cu execuţia - Şeful de Echipă
e) PROCEDURĂ

PASUL 1.- Turnarea plăcii din beton armat se execută conform normativelor de construcţii. Îndreptarea suprafeţei şi aducerea la cota din proiect se face cu riglă vibrantă sau alt procedeu prevăzut de tehnologie.

PASUL 2.- Se aşteaptă cca 2 – 6 ore pentru ca procesul de hidratare ( întărire ) să se iniţieze, după care momentul începerii finisării prin drişcuire mecanică va începe când o persoană de cca 75-80 Kg lasă o amprentă de maxim 1 cm adâncime la apăsarea prin călcare ( 3,5 – 10 Mpa, proba Proctor). Peste valoarea de 27,6 Mpa nu se mai poate aplica metoda Dry-Shake. Intervalul de timp de aşteptare este dat de temperatură, tipul de beton şi gradul de aditivare.

PASUL 3.- Se execută o primă drişcuire grosieră pentru uniformizarea suprafeţei. După această operaţie nu trebuie să existe apă în exces pe suprafaţa betonului ( băltiri ).

PASUL 4.- Se presară cuarţ la un consum de 3-4 Kg/mp manual sau cu dispersor semiautomat, peste care se pulverizează XYPEX CONCENTRATE la un consum de 1 Kg/mp manual sau cu dispersor . Dacă nu se adaugă cuarţ suplimentar se poate dispersa direct XYPEX CONCENTRATE.

PASUL 5.- Se drişcuieşte mecanic până se înglobează întreaga cantitate de adaos în masa betonului şi suprafaţa devine uniformă cu aspect lucios. Se admite, în cazul în care priza se dezvoltă rapid, şi este foarte cald, un adaos de apă prin pulverizare de maxim 1l/mp executat manual sau cu pulverizator.

PASUL 6.
- După întărire, când se poate călca pe suprafaţă se execută o pulverizare cu apă a suprafeţei. Dacă uscarea este rapidă se pulverizează apă pe suprafaţă după cca 4 ore de la drişcuire şi încă 4 zile după finisare, suprafaţa se va menţine udă.

f) CRITERII DE ACCEPTARE
Lucrările se realizează conform Caietului de Sarcini şi a Fişelor Tehnice ale materialelor

Consumuri : hidroizolaţie panou 1 mp. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 kg XYPEX CONCENTRATE/m2Web design, Servicii webdesignWeb design, Servicii webdesign