X2

REPARAŢII FISURI ŞI ROSTURI DE TURNARE NESEGREGATE FĂRĂ INFILTRAŢII, CU PRODUSE XYPEX.

a) Scop: Repararea şi etanşarea fisurilor şi rosturilor de turnare nesegregate
b) Documente de referinţă : Caiet de Sarcini produse XYPEX
                                         Fişă Tehnică materiale
c) Condiţii prealabile : Certificat de Calitate materiale
d) Responsabilităţi : Lucrările sunt executate de echipele reprezentantului firmei XYPEX CHEMICAL CORPORATION - CANADA în România; responsabil cu execuţia - Şeful de Echipă
e) PROCEDURĂ

PASUL 1.- Se execută prin spargere mecanică un canal în formă de U care la bază are fisura sau rostul ce urmează a fi etanşat. În funcţie de calitatea betonului în zona adiacentă deschiderile la suprafaţă pot fi de cca 2-4 cm şi adâncime de cca 1-2,5 cm.

PASUL 2.- Se spală suprafaţa cu apă pentru îndepărtarea prafului. Spălarea se face manual.

PASUL 3.- Se prepară mortarul de ciment nisip 1:2,5 aditivat cu XYPEX ADMIX C-1000 conform Fişei Tehnice, a materialului.

PASUL 4.- Se aplică mortarul MANUAL pe canalul pregătit conf. Pct. 1 şi 2 într-o singură aplicare până la faţa de referinţă. Se drişcuieşte. Se lasă în priză.

PASUL 5.- Post-tratamentul constă în udarea uşoară de câteva ori pe zi până la aplicarea tratamentului de câmp

f) CRITERII DE ACCEPTARE

1. Lucrările se realizează conform Caietului de Sarcini şi a Fişelor Tehnice ale materialelor
2. Recepţia se face controlând gradul de aderenţă şi eventualele fisuri sau exfolieri pe zonele reparate. Dacă aceste neconformităţi nu există se poate face recepţia.Web design, Servicii webdesignWeb design, Servicii webdesign