X9

TRATAMENT TIP HIDROIZOLAŢIE  CU PRODUSE XYPEX

a)     Scop: Realizarea hidroizolaţiei prin cristalizare a betonului.
b)     Documente de referinţă : Caiet de Sarcini produse XYPEX
                                             Fişă Tehnică XYPEX CONCENTRATE
c)     Condiţii prealabile : Certificat de Calitate materiale
d)     Responsabilităţi        : Lucrările sunt executate de echipele reprezentantului firmei XYPEX CHEMICAL CORPORATION - CANADA în România; responsabil cu execuţia - Şeful de Echipă
e)     PROCEDURĂ
            
PASUL 1.- Se execută o spălare energică cu jet hidraulic la o presiune de cca 160 - 240 barr pe toată suprafaţa sau cu apă în exces în cazul suprafeţelor verticale.
PASUL 2.- Se execută reparaţiile eventualelor segregări, rosturi de turnare segregate, a fisurilor, se etanşează găurile tirant cofraj conform Procedurilor Tehnice. Se execută scafa de etanşare a rostului radier – perete.
PASUL 3.- Se prepară un mortar XYPEX CONCENTRATE conform Fişei Tehnice a materialului. Prepararea se face manual sau cu mixer electric. Dacă după încetarea agitării materialul prezintă o priză falsă se reia agitarea pentru câteva minute fără a adăuga apă.
PASUL 4.- Se aplică mortarul cu o bidinea cu păr tare sau mecanizat,  pe suprafaţa pregătită conf. Pct. 1 şi 2.  Se lasă în priză 6 - 8 ore.
PASUL 5.- Post-tratamentul constă în udarea uşoară de câteva ori pe zi, timp de 5-7 zile fără a lăsa apă în exces.

f)     CRITERII DE ACCEPTARE
    
1.     Lucrările se realizează conform Caietului de Sarcini şi a Fişelor Tehnice ale materialelor
2.     Recepţia se face controlând gradul de aderenţă şi eventualele exfolieri pe zonele tratate. Dacă aceste neconformităţi nu există se poate face recepţia.

Consumuri :  
Tratament hidroizolaţie-impermeabilizare în câmp . . . .  . . 0,85 kg  XYPEX CONCENTRATE / m2Web design, Servicii webdesignWeb design, Servicii webdesign