X6

MATARE GĂURI DE TIRANŢI COFRAJE CU PRODUSE XYPEX.

a) Scop: Matare găuri rezultate după extragerea tiranţilor de cofraje cu produse XYPEX
b) Documente de referinţă : Caiet de Sarcini produse XYPEX
Fişă Tehnică materiale
c) Condiţii prealabile : Certificat de Calitate materiale
d) Responsabilităţi : Lucrările sunt executate de echipele reprezentantului firmei XYPEX CHEMICAL CORPORATION - CANADA în România; responsabil cu execuţia - Şeful de Echipă
e) PROCEDURĂ

PASUL 1.- Se îndepărtează mecanic eventualele bavuri şi piesele de PVC

PASUL 2.- Se spală gaura pe toată lungimea pentru îndepărtarea prafului. Spălarea se face manual.

PASUL 3.- Se prepară un mortar aditivat cu XYPEX ADMIX C-1000 conform Fişei Tehnice a materialului. Mortarul se prepară din : 1 parte ciment 2 părţi nisip de râu spălat cernut la care se adaugă 3% aditiv XYPEX ADMIX C-1000.

PASUL 4.- Se aplică mortarul MANUAL tip dop la unul din capetele găurilor pe suprafaţa pregătită conf. Pct. 1 şi 2. Se lasă în priză două zile.

PASUL 5.- Se matează gaura cu mortar preparat conf. Pct. 3 prin împingere tip piston cu baghete de diametre corespunzătoare, până la umplerea totală a găurii. Se drişcuieşte la faţă. Se lasă în priză.

PASUL 6.- Post-tratamentul constă în udarea uşoară de câteva ori pe zi, până la aplicarea tratamentului de câmp.

f) CRITERII DE ACCEPTARE

1. Lucrările se realizează conform Caietului de Sarcini şi a Fişelor Tehnice ale materialelor
2. Recepţia se face controlând gradul de aderenţă şi eventualele fisuri pe zonele reparate. Dacă aceste neconformităţi nu există se poate face recepţia.Web design, Servicii webdesignWeb design, Servicii webdesign